Ürün Grupları

Kompanzasyon

Sistemin ihtiyacı olan endüktif veya kapasitif reaktif enerjiyi üretecek reaktör ya da kapasitörlerden oluşan sistemler, reaktif güç koruması amacıyla üretilmişlerdir

Kondansatörler

Elektrik enerjisini plakaları arasında depolayabilmek, kısa devre anında bu enerjiyi çok hızlı boşaltabilmek, AC akımı geçirip DC akımı engellemek, faz kayması oluşturmak ve reaktif gücü depolayabilmek amacıyla kullanılırlar

Koruma Kontrol Ürünleri

Bir elektrik devresini açıp kapamaya yarayan elektriksel anahtarlar olup aynı anda farklı frekans ve dalgalardan etkilenmeden anahtarlama yapabilmek için kullanılırlar

Ray Klemensler

Sistemin ihtiyacı olan endüktif veya kapasitif reaktif enerjiyi üretecek reaktör ya da kapasitörlerden oluşan sistemler, reaktif güç koruması amacıyla üretilmişlerdir

Bağlantı Ekipmanları

Elektrik sistemlerinin güvenliği ve sağlamlığını etkileyen bağlantı ekipmanlarının kalitesidir

Enerji Kabloları

Devre içerisinde bulunan yüksek değerlerdeki elektrik akımını kayıpsız ve güvenli bir şekilde başka bir ortama iletmek için kullanılan enerji kabloları sistemin en önemli parçalarındandır

Zayıf Akım Kabloları

Kullanım alanlarındaki ihtiyaçlara göre farklı değerler için tercih edilen zayıf akım kabloları düşük maliyetlerine rağmen kaliteden ödün vermeden üretilmektedir